پرده ساده سجاف دوزي شده درب ورودي
اين پرده را مي¬توانيد براي جلوگيري از وارد شدن هواي بيرون به داخل يا جلوگيري از ديد اتاق خصوصي استفاده كنيد. پارچه لبه دوزي شده حاشيه مانند يك قاب پرده ضخيم را در برگرفته و يك آراستگي ظريف و زيبايي به آن افزوده است.
لوازم مورد نياز:
* پارچه ضد آب و باد و باران براي پرده * پارچه ضد آب و باد و باران براي سجاف¬ها * حلقه پرده * ميله و تخته نصب كننده پرده * گيره مخصوص براي گره زدن بندها

روش¬هاي تكنيكي
* دوخت از روي پارچه (صفحه 25 را ببينيد) * تعيين محل درز و دوخت درزهاي عرض پارچه (صفحه3 را ببينيد)

آماده كردن
1- عرض محلي را كه مي¬خواهيد با پارچه بپوشانيد اندازه بگيريد. براي اندازه نهايي ضربدر 5/1 كنيد. اندازه كل عرض را تقسيم بر دو كنيد و دو تكه يا در اصطلاح دو تخته پرده را آماده كنيد. حدود 5/2 سانتي¬متر براي اضافه درز قرار دهيد.
2- ارتفاع محل مورد نظر را كه بايد بپوشانيد اندازه بگيريد و حدود 2/15 سانتي¬متر براي بندها كم كنيد و 5/2 سانتي¬متر براي اضافه درز در هر طرف اضافه كنيد.
3- دو تكه پارچه پرده را به اندازه ارتفاع و عرض اندازه گرفته شده بُرش دهيد و اگر لازم است دو تكه عرض را به هم بدوزيد.
4- چهار تكه نوار از پارچه مخصوص سجاف¬ها هر يك به عرض 8/17 سانتي¬متر و به اندازه ارتفاع بُرش داده پرده براي سجاف طرفين بُرش دهيد.
5- چهار تكه نوار از پارچه مخصوص سجاف¬ها هر يك به عرض 8/17 سانتي¬متر در اندازه عرض بُرش داده پرده + 2/15 سانتي¬متر براي حاشيه بالا و پايين پرده بُرش دهيد.
6- براي طول بندهاي گره با يك تكه پارچه ابتدا امتحان كنيد و چهار تكه پارچه در اندازه طول مورد نياز × 14 سانتي¬متر بُرش دهيد.

روش دوخت:
مرحله1- حدود 2/1 سانتي¬متر پارچه سجاف¬ها را در امتداد لبه¬هاي طول بندها (سجاف¬ها) به سمت پشت تا زده و اتو كنيد.
مرحله2- طوريكه هر دو روي پارچه روي هم قرار بگيرد لبه تا نشده و اتو نزده يكي از سجاف¬ها را به يك سمت پرده بدوزيد. سجاف¬ها را با بالا و پايين تكه پرده مساوي و تنظيم كنيد. سجاف¬ها را دور از پرده طوريكه اضافه درز به سمت سجاف باشد اتو بزنيد.
مرحله3- هر يك از سجاف¬ها را به سمت پشت طوريكه لبه متصل نشده روي درز اضافه و درست خط درز را بپوشاند تا بزنيد. سجاف را اتو بزنيد. با فاصله حدود 6/0 از لبه¬هاي داخلي و خارجي روي سجاف¬ها را كوك پشت سرهم بزنيد.
مرحله4- طوريكه سمت روي پارچه روي هم قرار بگيرد، لبه اتو نشده بالا و پايين نوار سجاف¬ها را به تكه پرده بدوزيد. آنها را حدود 2/1 سانتي¬متر از هر انتها بيشتر امتداد دهيد.
مرحله5- نوارهاي سجاف را به سمت پشت تا بزنيد، طوريكه متصل نشده روي درز اضافه و درست خط درز را بپوشاند، سجاف را اتو بزنيد.
مرحله6- بطور موقت بندهاي سجاف را از وسط طوريكه سمت روي پارچه روي هم قرار بگيرد تا بزنيد، حدود 2/1 سانتي-متر اضافه درز در هر انتهاي بندها را بدوزيد و گوشه¬ها را ببنديد.
مرحله7- بندها را به سمت بيرون برگردانيد و حدود 6/0 سانتيمتر از لبه¬هاي داخلي و خارجي سجاف¬ها را كوك پشت سرهم بدوزيد.
مرحله8- طوريكه سمت روي پارچه روي هم قرار بگيرد، دو عدد نوار براي گره زدن را با قرار دادن 2/1 سانتيمتر اضافه درز بدوزيد و يك ناحيه را براي برگرداندن باز بگذاريد. گوشه¬ها و درز را قيچي كنيد و هر يك از بندها را به سمت رو برگردانيد و اضافه درز محل باز را به سمت داخل اتو بزنيد. و لبه¬ها را دور تا دور از رو با فاصله حدود 6/0 سانتيمتر بدوزيد.
مرحله9- گيره¬ها را در محلي كه پرده را مي¬خواهيد جمع كنيد و گره بزنيد وصل كنيد.
مرحله10- حلقه¬هاي پرده را در بالاي پرده بدوزيد. پرده را روي ميله پرده قرار دهيد و ميله را در جاي خود در بالاي درب يا پنجره نصب كنيد.

 

طراحی داخلی   طراحی داخلی اداری    طراحی داخلی مطب   طراحی ویترین مغازه   بازسازی ساختمان   طراحی داخلی رستوران  طراحی داخلی در اهواز    طراحی داخلی در شیراز    طراحی داخلی طلا فروشی   طراحی داخلی در کیش   شرکت طراحی داخلی 

درباره adminsazan

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *