پرده اطراف تختخواب با بندهاي گره زده
براي شيكي و زيبايي، اين آويزهاي بنددار گره زده براي چهار طرف تختخواب ترازو يكسان نمي باشند. آماده كردن آنها با استفاده از پارچه هاي نازك مانند تورهاي ريز بافت بسيار ساده مي باشد. اين پرده ها دور تادور تختخواب همانند پرده پنجره عمل مي كنند.
نكته: لوازم موجود در اين ليست براي يك عدد پرده مي-باشد. مي توانيد مراحل را براي پرده اي ديگر تكرار كنيد.
لوازم مورد نياز: * پارچه
روش هاي تكنيكي * دوخت حاشيه تاشده دوبل (صفحه70 را ببينيد) * روش دوخت پارچه به شكل لوله (صفحه9 را ببينيد) * تعيين محل درز و دوخت درزهاي عرض پارچه (صفحه3 را ببينيد)
آماده كردن
1- طول نهايي بندهاي گره را با امتحان كردن تكه هاي پارچه و گره زدن آنها روي ميله بالاي تختواب برآورد كنيد.
2- طول پرده ها را با اندازه گرفتن فاصله از بالاي ميله تختخواب تا كف را برآورد كنيد. و حدود 7/12 سانتي متر براي بالا و اضافه حاشيه ها و حدود 1/5 سانتي متر براي فُرم دادن پايين پرده روي كف اضافه كنيد. مقدار طول نهايي بندهاي گره را از آن كم كنيد.
3- عرض ناحيه باز تختخواب محلي كه يك تكه پرده را مي-خواهيد آويزان كنيد اندازه بگيريد. اين اندازه را براي دو تكه پرده در امتداد يك سمت تقسيم بر دو كنيد، اندازه را براي بُرش عرض پرده دو برابر كنيد و 1/5 سانتي متر براي حاشيه طرفين اضافه كنيد.
4- عرض هاي پارچه را به هم بدوزيد و عرض نهايي را براي هر پرده بدست آوريد. ارتفاع پرده ها را هم طبق اندازه برآورد كرده ببريد.
5- نوارهاي پارچه را به عرض 6/7 سانتي متر در عرض نهايي هر پرده + 2/1 سانتي متر اضافه درز براي سجاف بالا ببريد.
6- نوارهاي پارچه را به عرض 6/7 سانتي متر ضربدر طول مورد نياز براي هر گره ببريد. يك جفت بند گره را در هر 3/20 سانتي متري قرار دهيد.
روش دوخت: مرحله1- حدود 2/1 سانتي متر از لبه پايين هر يك از تكه-هاي پرده را به سمت پشت تا زده و روي تا را اتو بزنيد. حدود 10 سانتي متر ديگر را براي حاشيه به سمت پشت برگردانيد و روي آن را اتو بزنيد، سپس در امتداد لبه داخلي تا را كوك پشت سر هم بزنيد.
مرحله2- يك حاشيه دوبل تاشده 5/2 سانتي متري در دو طرف پرده درست كنيد و از نزديك تاي داخلي بدوزيد.
مرحله3- بندهاي گره را درست كنيد. نوارها را طوريكه روي پارچه روي هم قرار بگيرد تا بزنيد و لبه هاي طول و سرتاسر يك انتهاي كوچك را به هم بدوزيد. درز را مرتب كنيد و آن را به سمت رو برگردانيد، به همين ترتيب بقيه بندهاي گره را آماده كنيد.
مرحله4- از يك انتهاي يك پرده شروع كنيد و با فاصله تقريباً هر 3/20 سانتي متر انتهاهاي ندوخته دو عدد بند را در بالاي پرده به سمت روي پارچه سنجاق بزنيد.
مرحله5- حدود 2/1 سانتي متر يك لبه طول و هر دو انتهاي كوتاه نوار پارچه اي سجاف را به سمت پشت اتو بزنيد. لبه اتو نشده نوار سجاف را به بالاي سمت روي پارچه پرده سنجاق بزنيد، سپس بندهاي گره را بين سجاف و پرده قرار دهيد و روي تمام لايه ها را بدوزيد. سعي كنيد بندها را روي خط درز محكم كنيد.
مرحله6- سجاف را به سمت پشت برگردانيد و تمام لبه هاي سجاف را از رو به پرده بدوزيد.
مرحله7- پرده را روي ميله ريلي به وسيله گره زدن نوارها قرار دهيد و اجازه دهيد هر پرده حدود 1/5 سانتي-متر روي كف لوله شود.

 

طراحی داخلی   طراحی داخلی اداری    طراحی داخلی مطب   طراحی ویترین مغازه   بازسازی ساختمان   طراحی داخلی رستوران  طراحی داخلی در اهواز    طراحی داخلی در شیراز    طراحی داخلی طلا فروشی   طراحی داخلی در کیش   شرکت طراحی داخلی 

درباره adminsazan

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *