روكش بالاي تختخواب
چهارچوب كوچك بالا يا قسمت پايين تختخواب هاي چوبي خود را با اضافه كردن يك روكش لايي دار هماهنگ با پارچه روتختي به وسيله بندهاي گره تغيير دهيد. با استفاده از پارچه هاي كتاني يا نخي با رنگ طبيعي براي كوسن و بالش هاي روي تختخواب زيبايي تختخواب را چند برابر كنيد.
لوازم مورد نياز:
* پارچه مورد نظر * لايي پوليستر * چسب اسپري موقتي
روش هاي تكنيكي * دوخت لبه دوزي (صفحه79 را ببينيد) * دوخت پسدوزي (صفحه45 را ببينيد) * دوخت از روي پارچه (صفحه25 را ببينيد)
نكته: اين توضيحات شامل دو تكه روكش لايي دار مي باشد كه در دو طرف بالا يا پايين تختخواب به هم گره زده مي شود.
آماده كردن 1- ارتفاع و عرض ناحيه اي از تختخواب را كه مي-خواهيد بپوشانيد اندازه بگيريد. حدود 2/1 سانتي متر براي اضافه درز همه طرف اضافه كنيد و از پارچه 4 تكه بُرش دهيد. دو تكه از پارچه براي روي كار و دو تكه براي آستر مي باشد.
2- دو تكه از لايي پوليستر به اندازه تكه هاي پارچه و آستر بُرش دهيد.
3- طول نوارهاي پارچه اي را كه مي خواهيد براي گره زدن روكش اطراف چهارچوب تختخواب استفاده كنيد را برآورد كنيد، و طول مورد نياز پارچه براي پاپيون زدن نوارها و حدود 2/1 سانتي متر اضافه درز براي تمام طرفين اضافه كنيد. 18تكه از پارچه به عرض 1/5 سانتي متر براي اضافه درز در دو انتهاي كوتاه بُرش دهيد.
روش دوخت: مرحله1- سمت پشت هر دو تكه پارچه آستري را با چسب اسپري كنيد و يك تكه لايي پوليستر را روي هر يك قرار دهيد و بچسبانيد. مرحله2- حدود 2/1 سانتي متر از يك انتهاي كوتاه بندهاي گره را به سمت پشت تا بزنيد و آن را از وسط طول طوريكه سمت پشت پارچه روي هم قرار بگيرد اتو بزنيد. مرحله3- تاي بند گره را باز كنيد و هر يك از لبه هاي ندوخته را روي خط تاي مركز اتو بزنيد. دوباره بند گره را از وسط طول تا بزنيد. در امتداد سرتاسر لبه هاي تاشده را كوك بزنيد. بقيه بندهاي گره را به همين ترتيب درست كنيد. مرحله4- دو عدد بند را از ستم روي پارچه روي گوشه ها و يك عدد بند را در هر گوشه پايين قرار دهيد. يك بند را در مركز بالا و يكي ديگر را در دو سمت قرار دهيد. انتهاي خاتمه داده شده بندها را به سمت مركز روكش قرار دهيد. مرحله5- طوريكه سمت روي پارچه روي هم قرار بگيرد، پارچه روي كار را به پارچه آستري بدوزيد و يك ناحيه را در امتداد لبه پايين براي برگرداندن باز بگذاريد. مرحله6- روكش را به سمت رو برگردانيد و محل باز را پسدوزي كنيد. مرحله7- دور تادور روكش را با فاصله حدود 2/1 سانتي متر از لبه بيروني كوك بزنيد. مي توانيد چرخ كنيد. مرحله8- با بقيه تكه هاي پارچه، آستر و لايي پوليستر يك عدد روكش ديگر به همين ترتيب بدوزيد. يكي از روكش ها را از رو و ديگري را از پشت بالاي تختخواب قرار دهيد و بندها را در بالا و طرفين به هم گره بزنيد.

 

طراحی داخلی   طراحی داخلی اداری    طراحی داخلی مطب   طراحی ویترین مغازه   بازسازی ساختمان   طراحی داخلی رستوران  طراحی داخلی در اهواز    طراحی داخلی در شیراز    طراحی داخلی طلا فروشی   طراحی داخلی در کیش   شرکت طراحی داخلی 

درباره adminsazan

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *