روكش چين دار و جذاب اطراف ميز آرايش

اين روكش بيضي شكل دور تادور با دو لايه پارچه همانند يك دامن اطراف ميز را مي پوشاند. يك لايه پارچه وال كتاني گلدوزي شده روي پارچه كتاني ضخيم قرار مي-گيرد. هر دو لايه روكش در بالا چين داده مي شوند و لبه پايين لايه زيري با ريشه تزئين مي شود.

لوازم مورد نياز:
* پارچه نازك گلدوزي شده مانند كتان وال * پارچه ضخيم و ساده * ريشه تزئيني * نوار 3 نخ پرده براي چين دادن بالاي روكش به عرض 6/7 سانتي متر * چسب * چسب اِپُل با روكش چسب دار

روش هاي تكنيكي * دوخت از روي پارچه (صفحه25 را ببينيد) * تعيين محل درز و دوخت درزهاي عرض پارچه (صفحه3 را ببينيد)
آماده كردن: 1- پيرامون ميز را اندازه بگيريد و اندازه بدست آمده را براي كل چين دو برابر كنيد.
2- ارتفاع ميز را اندازه بگيريد و حدود4/6 سانتي متر براي اضافه درز و حاشيه اضافه كنيد.
3- از اندازه هاي عرض و ارتفاع استفاده كنيد و عرض هاي مورد نياز از پارچه ضخيم و ساده را بُرش دهيد و يك تكه تكي كه اطراف كل ميز را خواهد گرفت درست كنيد. از پارچه ضخيم و ساده اندازه گرفته شده استفاده كنيد و از پارچه وال نازك گلدوزي شده به اندازه كافي بُرش دهيد و يك تكه با عرض همانند پارچه قبل و با ارتفاعي حدود 3/20 سانتي متر كمتر از ارتفاع پارچه قبل بُرش دهيد.
4- طول مورد نياز از نوار پرده براي پيله دادن عرض تمام شده پارچه روكش ببريد.
5- از ريشه به اندازه عرض تمام شده روكش +1/5 سانتي متر براي تزئين لبه روكش بُرش دهيد.
روش دوخت: مرحله1- عرض هاي مورد نياز از پارچه ساده را به هم بدوزيد و يك تكه كامل درست كنيد. اضافه درزها را باز كنيد و اتو بزنيد. عرض هاي مورد نياز پارچه ململ نازك را هم به هم بدوزيد و يك تكه كامل درست كنيد و اضافه درزها را باز كنيد و اتو بزنيد.
مرحله2- حدود 5/2 سانتي متر از حاشيه اضافه پايين پارچه ساده روكش را به سمت پشت برگردانيد و اتو كنيد. لبه ندوخته را برگردانيد تا با خط تا مماس شود و دوباره اتو بزنيد. از نزديك دومين تا كوك بزنيد.
مرحله3- مرحله2 را تكرار كنيد و حاشيه طرفين پارچه ضخيم و ساده روكش را درست كنيد.
مرحله4- مرحله2 و3 را براي حاشيه پارچه ململ نازك گلدوزي شده تكرار كنيد.
مرحله5- طوريكه سمت روي پارچه ململ نازك روي سمت پشت پارچه ضخيم ساده قرار بگيرد، روكش ململ نازك را از بالا با 2/1 سانتي متر اضافه درز به پارچه ضخيم و ساده بدوزيد. اضافه درز را باز كنيد و اتو بزنيد و سپس پارچه ململ نازك را به سمت بيرون، روي پارچه ساده برگردانيد و اتو بزنيد.
مرحله6- قسمت بالاي نوار را حدود 6/0 سانتي متر پايين تر از بالاي روكش به هم دوخته شده سنجاق بزنيد. حدود 2/1 سانتي متر هر يك از بندهاي نوار را در دو انتها بكشيد، نوار را برگردانيد و هر دو انتها را زيگزاك كنيد. دقت كنيد كه نخ هاي نوار چين شامل پارچه نوار كه تا مي كنيد نمي شود. سرتاسر طول نوار را در بالاي روكش از روي تمام لايه هاي پارچه با دوخت بالا و پايين نوار و بين هر رج بندهاي نوار بدوزيد و محكم كنيد.
مرحله7- در يك لبه، يك گره در انتهاي هر يك از بندهاي نوار بزنيد و روي گره ها را چسب بزنيد و در جاي خود نگه داريد. نخ هاي اضافه انتها را قيچي كنيد.
مرحله8- انتهاي ديگر بندها را بكشيد تا روكش به اندازه عرض نهايي برسد. بعد گره بزنيد و روي گره را چسب بزنيد. و بندهاي كشيده شده اضافه را قيچي كنيد.
مرحله9- ريشه را روي حاشيه پارچه ضخيم و ساده سنجاق بزنيد و هر دو انتهاي ريشه را به سمت پشت پارچه ببريد و سرتاسر نوار ريشه را بدوزيد.
مرحله10- يك سمت نوار چسب اِپُل را به نوار چين در سمت پشت روكش ميز با دست كوك بزنيد.
مرحله11- طرف ديگر چسب اِپُل را به روكش روميزي بچسبانيد. هر دو سمت چسب را با هم تراز كنيد و روكش يا دامن ميز را اطراف ميز قرار دهيد.
نكته دوخت: روش برآورد كردن طول اضافه براي تكرار طرح ها
پارچه هايي كه گل يا طرح هاي مارپيچ دارند را معمولاً بيشتر از مقدار مورد نياز بايد خريداري نمائيد، تا بتوانيد طرح ها را داخل درزها كنار هم قرار دهيد. براي برآورد كردن تكرار طرح ها بصورت عمودي، طول را از نقطه يكسان روي يك موتيف در محدوده تكرار تا نقطه يكسان موتيف همانند بعدي اندازه بگيريد. براي طول پاياني براي حاشيه بالا و پايين اضافه درز را كه در هر نمودار مشخص شده اضافه كنيد. طول اندازه گرفته و بُرش زده را × اندازه تكرار طرح ها بصورت عمود كه در بالا توضيح داده شد كنيد. اگر عدد بدست آمده اعشاري بود آن را به نزديك ترين عدد صحيح تبديل كنيد و تعداد طرح هاي تكراري مورد نياز براي هر طول پرده بُرش داده را بدست آوريد. اين عدد را × عدد بدست آمده تكرار طرح هاي عمودي كنيد و طول هاي مورد نياز را بُرش دهيد عدد بدست آمده تكرار طول بدست آمده را × تعداد عرض هاي پارچه كنيد و كل طول پارچه را بدست آوريد.

 

طراحی داخلی   طراحی داخلی اداری    طراحی داخلی مطب   طراحی ویترین مغازه   بازسازی ساختمان   طراحی داخلی رستوران  طراحی داخلی در اهواز    طراحی داخلی در شیراز    طراحی داخلی طلا فروشی   طراحی داخلی در کیش   شرکت طراحی داخلی 

درباره adminsazan

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *