ارزیابی
طراحی به دیدگاهی انتقای نسبت به پیشنهادات و سنجش دقیق نقاط قوت و ضعف هر طرح پیشنهادی با هدف دستیابی به تناسب ممکن میان مسأله و راه حل نیاز دارد. در محدوده راه حل های شدنی، هر راه حل را بر حسب معیار چهارم در مفاد مسأله و آنچه در مبحث تجزیه و تحلیل مسأله عنوان شد، مورد ارزیابی قرار داد. بررسی های پی درپی در مورد مسأله و ارزیابی راه حل های پیشنهادی باید به محدود کردن انتخابات با هدف توسعه طراحی کمک کنند. در حالی که مراحل اولیه روند طراحی سبب تقویت تفکر واگرا در مورد مسأله می شوند. مرحله توسعه طراحی به تمرکز همگرا بر روی راه حل خاص طراحی نیاز دارد.

slidearc4

آزمایش و اصلاح ایده ها
ارزیابی پیشنهادات
مقایسه هر پیشنهاد با اهداف طراحی دکوراسیون داخلی
سنجش مزایای هر پیشنهاد در برابر هزینه ها و مسئولیت ها
طبقه بندی پیشنهادات بر اساس شایستگی و کارایی
تصمیم گیری ترکیب بهترین عناصر طراحی در طرح نهایی
• ترسیم طرح های مقدماتی
• طراحی ترسیمات مقیاسی
• نشان دادن جزئیات مهم معماری داخلی (همچون دیوارها، پنجره ها و عناصر توکار)
• نشان دادن مبلمان در صورت امکان
• ترکیب این مراحل با استفاده از نرم افزار طراحی کامپیوتری
انتخاب مصالح اولیه
• توسعه جدول های رنگی و نهایی
• جمع آوری نمونه هایی از مصالح
انتخاب مبلمان و نورپردازی اولیه
آماده سازی طرحی برای نمایش به مشتری با هدف دریافت بازخورد آنها و کسب تأیید اولیه

توسعه و اصلاح طرح
توسعه طرح ها، نماها، بخش ها و جزئیات
توسعه مشخصات مصالح، مبلمان و نورپردازی نهایی
اجرای طرح
آماده سازی ترسیمات ساخت
تکمیل مشخصات مصالح، مبلمان و نورپردازی داخلی
ارزیابی مجدد طرح تکمیلی
بازبینی اجرای طرح
هماهنگی با معمار، مهندسان و مشاوران
توجه به بازخورد مشتری
ارزیابی فضاها پس از سکونت

طراحی داخلی مطب   طراحی داخلی اداری   طراحی داخلی مغازه   بازسازی ساختمان  طراحی داخلی در شیراز   طراحی داخلی در اهواز

درباره adminsazan

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *