صندلی کارتو

750000 تومان 600000 تومان

صندلی کارتو مشخصات: پروفیل 20*20 با رنگ چوب طبیعی و پارچه

صندلی کارتو

مشخصات:

پروفیل 20*20 با رنگ

چوب طبیعی و چرم